Whakaterea te waka ki ngā tai hitori o Aotearoa | Voyaging through Aotearoa New Zealand histories

Tuhura atu ki ngā momo i whakanao ai te motu — mai ngā kaiwhakatere tuatahi, ki ngā taunga whenua, tae rawa ki Te Tiriti o Waitangi, a haere ake nei.

Discover what has helped shape our nation — from our early navigators, settlements, first encounters to Te Tiriti o Waitangi and beyond.