Planisphere — explore the night sky

A planisphere is a map of our night sky. Make your own planisphere and explore!

Make your own planisphere

Download our 'Make your own planisphere' template.

What stars will you see tonight?

Colour artwork of the sky over the Pacific Ocean, showing the stars and constellations.

How to use your planisphere

Download/print our planisphere guide (pdf, 13MB) — or read the web version below.

Tūhuratia te rangi i te pō

He mahererangi tēnei — he mahere o tō tātou rangi ina tirohia i te pō.

Ko tāna he whakaatu ki a koe he pēhea ngā whetū me ngā kāhui whetū (ngā rōpū whetū) e nuku haere ai i te rangi i roto i te tau kotahi.

Ko ētahi noa iho ēnei o ngā whetū kaha ki te kapokapo — e hia miriona whetū atu anō kei waho!

Me tīmata

Rapua te Tuke o Tautoru hei te 10 i te ahiahi hei te 15 Hānuere:
1. Kimihia te wā o te pō (10pm) i te porowhita whakaroto.
2. Hurihia te wīra kia hāngai rā anō te rā (15 Kohi-tātea/Hānuere) ki te wā.
3. Tirohia te mahere whetū i waenga pū i te wira. Kei te kitea atu a Tautoru i te
rangi ki te raki?

Kimihia ētahi atu whetū

He aha ngā whetū me ngā kāhui ka puta i ēnei wā, rā hoki?
1. 3am hei te 15 Hōngongoi/Hūrae.
2. 9pm hei te 16 Hui-tanguru/Pēpuere.
3. 6pm hei te 2 Haratua/Mei.
4. 12am hei 20 Whiringa ā-rangi/Nōema.
5. 7pm hei te 25 Pipiri/June.

Explore the night sky

This is a planisphere — a map of our night sky.

It shows you how stars and constellations (star groups) move across the sky in a year.

Only some of the brightest whetū (stars) are here — there are millions more!

Get started

Find Tautoru (Orion's belt) at 10pm on the 15th January:
1. Look for the time of the night (10pm) on the inner dial.
2. Turn the wheel until the date (15th January) lines up with the time.
3. Look at the star map in the middle of the wheel. Can you spot Tautoru in the northern sky?

Discover more stars

What whetu and constellations appear at these times and dates?
1. 3am on 15 July.
2. 9pm on 16 February.
3. 6pm on 2 May.
4. 12am on 20 November.
5. 7pm on 25 June.