Some features of our website won't work with Internet Explorer. Improve your experience by using a more up-to-date browser like Chrome, Firefox, or Edge.
Skip to content
LearningExplore this section

He mihi

Three kura kaupapa students with Matauri Bay in the background.

All rights reserved

He karakia o te kura

E Io e
Io Nui
Io Matua
Io te Wānanga
Io te Toi-o-ngā-rangi
Io Tiketike-o-rangi
Io Tāwhito-o-rangi

Tākiritia mai
Te ara tawhito
Te ara tipua
Te ara atua

Whakaheke ki tua
Whakaheke ki tai
Whakaheke
Te pū
Te more
Te weu
Te rea
Te aka
Ki te Waonui a Tāne
Tupukerekere
Tupuwanawana
Kia hara mai te toki koi
O haumi ē! Hui ē! Tāiki ē!

He mihi

Titiro ki ngā tai o Te Taitokerau
E hora nei ki tua
Mehe Pīpīwharauroa
Takato te pai!
Takato te pai!
Turuki turuki
Panekeneke
Panekeneke
Kia haramai te toki koi
o haumi ē ! Hui ē! Taiki ē!
E ngā mana, e ngā reo, e ngā mātā waka
Nō tēnā tuku, nō tēnā tuku
Nau mai, piki mai, kake mai rā ki runga i te karanga o ngā Pāpakakura nei nō te moana
tāpokopoko o Whangaroa e.

Kia mihi ake ki ā tātou tini roimata
Kua oti nei i a tātou te rīringi noa atu ki runga i te hunga kua ngaro atu i te tirohanga kanohi.
E kōingoingo nei tātou te iwi i muri nei. Kua okioki rā rātou, kua au tō rātou moe.
Nō reira, whakaoti rā koutou, koutou kua riro ki tua o te ārai
Takoto mai rā, takoto mai rā koutou.

Kia hoki mai rā ki a tātou, ki ngā waihotanga o rātou mā,
E hāpai ake ana i ngā kauapapa motuhake mō te iwi Māroi puta noa,
Ka nui te mihi ki a koutou, e kaha pupuri nei ana i ō tātou taonga tuku iho,
Mai nei, mai nei,
Tēnā rā koutou katoa.

Me mihi ake anō ki te kaupapa e hora ake, arā,
ki te kaupapa mahi kua oti nei i te whānau o Whangaroa me tana kura, te hura.
Kua horaina atu a ia ki mua i a koutou.
Ko te tūmanako ia, e raurangatira mā, he tirohanga mā koutou, ā, mō te katoa hoki.

Ko Māpuna tērā, e kore whitia e te rā
Engari ko ngā ripo kau noa iho e kitea ana.

Nō reira, nei rā te mihi, e mihi nei,
Kāti iho rā ēnei māku, mā mātou ngā Ripo o Whangaroa,
Tēnā, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

He waiata mō Te Tai Tokerau

Te Hononga, 1999

Ngatokimatawhaorua te waka o Ngapuhi
Te ariki o runga ko Nukutawhiti rā
Te rua o ngā waka ko Mātaatua
Ko Puhi te ariki e (ko Puhi te ariki e)

Rāhiri te tupuna e tū mai nei
tana whakatauki, e pukapuke ana
I waiho i Whiria te paiaka o te riri
Te kawa o Rāhiri e (te kawa o Rāhiri e)

Ueoneone rā nāna i hari mai
Te wahine whakakiwa nō roto Waikato
E noho nei rā Ngāpuhi taniwha rau
Ngā uri o Reitū e, (ngā uri o Reitū e)

Waimirirangi rā, te Kuini o Ngāpuhi
E takoto mai rā i roto Hokianga
Nāna i kau hora ki runga Tokerau
E rima ngā iwi e (e rima ngā iwi e)

Ngāpuhi, Te Rarawa e tū mai nei
Ko Ngāti Whātua kei runga o Tāmaki
Ka huri whakararo ko Ngāti Kahu nui
Me Te Aupouri e (me Te Aupouri e)

Kei Hokianga rā, kei Taumarere
Ngā puna waiora o ngā tupuna
Ka mimiti tētahi, ka totō tētahi
Ka huri whakarua e (ka huri whakarua e)

Hineāmaru te tupuna, Ngātihine te hapū
Tōna whakatauki, ‘he pukepuke rau’
Kei Taumarere herehere i te riri
Te rere i Tiria e (te rere i Tiria)

Ko Kawiti, ko Hone Heke, ko Waka Nene
I hainatia ai Te Tiriti o Waitangi
Ka haina a Ngāpuhi puta noa i ōna rohe
Ka huri whakarunga e (ka huri whakarunga e)

E kia mai nei kua ngaro Ngāpuhi
Waiho kia takoto he tikoki waka nui
He tūturu wharenui, ko Puhi Taniwha Rau
Ngāpuhi kowhao rau (Ngāpuhi kowhao rau)

Haere mai e te iwi ki runga o Waitangi
I konei tātou whakanui tahi ai
E te Tai Tokerau pōwhiritia rā
Ngā iwi o te motu e (ngā iwi o te motu e)

Back to top