Some features of our website won't work with Internet Explorer. Improve your experience by using a more up-to-date browser like Chrome, Firefox, or Edge.
Skip to content
LearningExplore this section

He rautaki whanake

A student at the kura kaupapa Māori.

All rights reserved

Ko te rautaki i whaia kia whanake mai ēnei rauemi ako, ngā kiko o roto me ngā whakaaro hei āwhina, hei tautoko atu.

Me ako ā tātou tamariki

Me ako ā tātou tamariki, he kawenata Te Tiriti o Waitangi. Ko ōna pūtaketake, he rangatiratanga, he tohungatanga, he manaakitanga, he whanaungatanga, he ūkaipō. Otirā, kei tua ko te aka matua, tōna ingoa ko te Kotahitanga.
— Nō te Tai Tokerau tēnei kōrero, tēnei whakahau.

He Tohu – rauemi ako

He whakaohooho i te hunga rangatahi kia mātau ki ngā kōrero o mua mō tēnei whenua tētahi o ngā whāinga o He Tohu kei Te Puna Mātauranga, National Library.

Kei te tautoko ēnei rauemi ako i ngā tauira i roto i ngā kura reo Māori. He whakawhānui i ā rātou ako mō Te Whakaputanga, Te Tiriti o Waitangi me Te Petihana Whakamana Pōti Wāhine.

I whānau mai ai Te Whakaputanga me Te Tiriti o Waitangi ki te Tai Tokerau. E tika ana te tono atu ki Te Raki kia whakatauira mai he rauemi reo Māori.

I whakaae mai Te Kura Kaupapa Māori o Whangaroa ki te tono, ā, i waihangatia mai e te whānau me ngā kaiako ēnei rauemi ako e whakaatu mai ana i ā rātou kōrero. Ko te hiahia o te whānau, ko te whakauru atu i ēnei kaupapa nui ki te marautanga ake o te kura.

Kua tukuna ēnei rauemi ako ki a He Tohu, ki a koutou anō hoki. He rauemi hei tautoko i te whakaako i ēnei kaupapa nui ki roto i ngā kura.

He tirohanga ā hapū, ā iwi

He tirohanga ā iwi tēnei. Ko tā Whangaroa tirohanga ki tōna ao. Kei ia hapū, kei ia iwi ōna ake whakaaro, ōna ake hītori. Ka taea e ia iwi, ka taea e ia hapū ōna ake whakaaro, ōna ake hītori te whakaatu ki ā rātou tamariki.

He aronga tēnei e whakamahi ana i ngā mōhiohio o te hapū, o te iwi kia whai wāhi ai te reo, ngā tikanga me te tuakiri o te tamaiti hei tautoko i tōna ao.

E ai ki Te Kura Kaupapa Māori o Whangaroa, me tīmata i te ao ake o te tamaiti. Me whāngai ki te tamaiti, he kai mānga. Ā tōna wā, ka whai māramatanga ia.

Te Kura Kaupapa Māori o Whangaroa

Kei te uru o te Tai Tokerau te rohe o Whangaroa. Ko te awa o Oruaiti ki raro, ko te awa o Takou ki runga. E tū ana Te Kura Kaupapa Māori o Whangaroa ki Matauri. He kura aronga tahi tēnei, he kura kaha ki te whai i Te Aho Matua o ngā kura kaupapa Māori hei aratohu.

Ka whakaatungia e Te Kura Kaupapa Māori o Whangaroa ēnei rauemi i runga i te ngākau iti me te aroha ki tō tātou reo. Koia te mauri o te mana Māori. Kao whakanuia ngā mahi a ngā mātua tūpuna o tērā rautau kia kore ā muri e hoki, ā, kia anga whakamua ngā reanga e whai mai ana i a rātou.

Te Tūtohinga

I tīmata te waihanga mai o ngā rauemi ako i te tātaringa i te tūtohinga o te kura. Kei te tūtohinga ngā tino whainga me ngā mahere kia whakapiki ake i ngā hua o te ako ki ngā tamariki.

E kiia ana te tūtohinga o Te Kura Kaupapa Māori o Whangaroa:

  • E whakapono ana, e whakawhirinaki atu ana ki ngā kupu ake me ngā mātāpono o Te Tiriti o Waitangi hei kawenata kia mana ai te tū a te kura, hei tohu tino rangatiratanga o te iwi Māori o Tauiwi hoki.
  • Me ako a tātou tamariki he kawenata Te Tiriti o Waitangi (i hua mai i Te Whakaputanga o te Whakaminenga).
  • Me whai māramatanga te whānau ki Te Whakaputanga, ki Te Tiriti o Waitangi, tae noa ki te haratau o ērā taonga ki te kura.

Kei te tūtohinga hoki ngā mahere ako whānui o ngā tau e toru me te hiahia ki te whakarite i ngā mātauranga o Whangaroa hei marautanga, ā, ko Whangaroatanga te ingoa.

Te mahi tahi a te whānau

He maha ngā hui i karangahia i ngā marama e ono kua taha ake nei. I tonoa te whānau katoa ki te hui tuatahi, kia kohikohi whakaaro, kia kohikohi kōrero mō ngā kaupapa nui o He Tohu.

Ko te pātai nui ki a rātou, “He aha ngā tū āhuatanga e hiahia ana koutou kia akohia e ā koutou tamariki?” I whakaraupapahia ngā whakaaro o te katoa, i tātarihia, i whakaritea he kaupapa nui me ngā pātai hei ārahi i te mahi. I hono atu ēnei pātai nui ki te mahere ako whānui o te kura me Te Aho Matua o ngā Kura Kaupapa Māori.

Katoa ngā kōrero nā, i whakatakotoria hei whakaoreore i te hinengaro me te whakarite i te anga aratohu i te whitiwhitinga kōrero. Nā wai rā, ka puta mai ēnei rauemi ako.

Ko tētahi o ngā ariā o Te Marautanga o Te Aho Matua e mea ana, he pouako ngā mātua, he mātua ngā pouako. Ko te hunga i waihanga mai i ēnei kaupapa ako e pērā ana, he mātua, he pouako, he whaea, he karani. Ko tētahi o ngā kaitito, he tauira i te kura i te tīmatanga o tēnei mahi.

I whakaritea he rōpū ki te arotake i ngā kaupapa ako nei. Ko tētahi wāhanga o te rōpū ko te Ohu Kaumātua o te kura. He ohu e kaha tautoko ana i te kura kia pūmau ki te kaupapa. Ko tētahi atu wahanga o te rōpū nei he mātanga nō te hapori kura kaupapa Māori.

Te momo hangarau

Nō mua mai i hokona e Te Kura Kaupapa Māori o Whangaroa ngā rorohiko, ngā ipapa me ngā pouaka whakaata o Apple Education. I whakaritea e Te Puna Mātauranga, National Library he pūnaha tautoko i te kura me te āwhina ki te waihanga rauemi.

I whakaae mai a Apple Education ki te whakangungu ngā kaiako me ētahi o te whānau o te kura ki te whakamahi ngā taputapu hangarau kia waihanga i ngā akoranga me ngā puka matihiko. Nā reira, he mihi nui ki a Dr Meredith Bean o Apple Education.

Rauemi ako

E whā ngā rauemi ako i waihangatia hei tautoko i He Tohu. I waihangatia i runga i ngā whakaaro nui o te whānau me ngā hiahia o ngā kaituhi.

Kāore ngā rauemi ako i whakaritea e ai ki te taumata ako o te tamaiti. Kei a koe te tikanga. Ko te whakaaro kē, māhau e tārai, e whiriwhiri kia hāngai pū ki tō reanga. Ka taea te whakarite mā te katoa o te kura, mā te kaupapa e ārahi.

He whakamahi

Kua waihanga mai tēnei rautaki ako hei āwhina i ngā kura e whakaako ana i te reo Māori. I waihangatia ki ngā taputapu a Apple, ko iTunes U, ko iBook.

Ko te āhua o iTunes U, he akoranga mā te tauira e whai ake i runga i te iPad. Kei reira ngā whakamārama, ngā hononga ki wāhi kē, ngā mōhiohio hei ārahi i te ako me te whakaako.

He ngohe, he mahi hei whakaoti mā te tauira kua whakaraupapahia ki roto i te akoranga. Ko ētahi o ngā tū mahi he pūmanawa tautono hei wero mā te tauira, hei whakanikoniko i te akoranga. Ka taea e te tauira kotahi te whai ake, ka taea mā te kaiako te tango atu hei akoranga mā te rōpū.

Ko tētahi o ngā rauemi ako i waihanga mai i te iBook. Ka pānuihia i te iPad. Pērā anō ngā tūmahi, he hononga ki wāhi kē o te ipurangi, he whakaahua, he mahere whenua, he rauemi rāwekeweke, he aromatawai, he uiui mā te tauira. Ka taea te mahi ā rōpū, ka taea e te tamaiti kotahi te pānui.

Ahakoa kei te reo Māori te puku o ēnei rauemi ako, ko ētahi o ngā rauemi tautoko, ko te anga o ngā taputapu o Apple, ko ngā pūmanawa tautono hoki, kei te reo Pākehā tonu. I whakauru atu ngā kōrero Māori i whiwhia, i kitea.

Ko te iBook te mea matua i te kohinga rauemi ako i te mea e whakaatu ana ngā kōrero neherā a ngā hapū, a ngā iwi o Whangaroa. Ka hangai ngā akoranga iTunes U ki ētahi o ngā take nui, arā, ko te kara hei tohu o te rangatiratanga tētahi tauira. He whakatewhatewha ēnei rauemi ako i te ariā o te rangatiratanga.

Ko te tumanako, ka nui ake ngā rauemi pēnei ka waihangatia hei tautoko te whakaako i roto i te reo Māori, hei rauemi matihiko. Me whakaatu mai i pēhea tō whakamahi i ēnei rauemi ako i tō kura.

Te Marautanga

E mea ana 'Te Marautanga o Aotearoa', me ako ngā tamariki ki ngā uara me ngā āhuatanga o te ao Māori. Nā te aronga o ēnei rauemi ako ki te ao ake o te tamaiti ka mōhio, ka mātau te tamaiti ki a ia anō me tōna tūranga ki roto i tōna ao.

I tautuhia e Te Kura Kaupapa Māori o Whangaroa ngā wāhanga o Te Aho Matua ka tautokongia i ēnei rauemi ako, arā ko Ngā Iwi tētahi. Kei reira e mea ana, me ako te tamaiti ki ngā kōrero, ki ngā tikanga, ki ngā purākau o tōna ake iwi tae atu ki ngā take o te wā.

E hāngai ana ngā rauemi ako nei ki ngā momo marau, pērā i te Tikanga ā iwi, te Reo Rangatira, te Hītori me te Toi. Ka taea hoki te whakamahi hei whakatūtuki i ngā marau o NCEA, arā ko te Hītori, ko te Reo Rangatira, ko te Hangarau hoki.

Ko te reo te mauri o te mana Māori

Anei anō te whakatauki a Tā Himi Henare:

Ko te reo te mauri o te mana Māori.
Ko te kupu te mauri o te reo Māori.
E rua ēnei wehenga kōrero e hāngai tonu ana ki runga i te reo Māori.
Ko te reo, nō te Atua mai.
‘Ko te reo te mauri o te mana Māori’ — 'Te Ara'.

Back to top