A student at the kura kaupapa Māori.

All rights reserved

Me ako ā tātou tamariki, he kawenata Te Tiriti o Waitangi. Ko ōna pūtaketake, he rangatiratanga, he tohungatanga, he manaakitanga, he whanaungatanga, he ūkaipō. Otirā, kei tua ko te aka matua, tōna ingoa ko te Kotahitanga.

(Nō te Tai Tokerau tēnei kōrero, tēnei whakahau.)

He Tohu – rauemi ako

He whakaohooho i te hunga rangatahi kia mātau ki ngā kōrero o mua mō tēnei whenua tētahi o ngā whāinga o He Tohu kei Te Puna Mātauranga, National Library.

Kei te tautoko ēnei rauemi ako i ngā tauira i roto i ngā kura reo Māori. He whakawhānui i ā rātou ako mō Te Whakaputanga, Te Tiriti o Waitangi me Te Petihana Whakamana Pōti Wāhine.

I whānau mai ai Te Whakaputanga me Te Tiriti o Waitangi ki te Tai Tokerau. E tika ana te tono atu ki Te Raki kia whakatauira mai he rauemi reo Māori.

I whakaae mai Te Kura Kaupapa Māori o Whangaroa ki te tono, ā, i waihangatia mai e te whānau me ngā kaiako ēnei rauemi ako e whakaatu mai ana i ā rātou kōrero. Ko te hiahia o te whānau, ko te whakauru atu i ēnei kaupapa nui ki te marautanga ake o te kura.

Kua tukuna ēnei rauemi ako ki a He Tohu, ki a koutou anō hoki. He rauemi hei tautoko i te whakaako i ēnei kaupapa nui ki roto i ngā kura.

He tirohanga ā hapū, ā iwi

He tirohanga ā iwi tēnei. Ko tā Whangaroa tirohanga ki tōna ao. Kei ia hapū, kei ia iwi ōna ake whakaaro, ōna ake hītori. Ka taea e ia iwi, ka taea e ia hapū ōna ake whakaaro, ōna ake hītori te whakaatu ki ā rātou tamariki.

He aronga tēnei e whakamahi ana i ngā mōhiohio o te hapū, o te iwi kia whai wāhi ai te reo, ngā tikanga me te tuakiri o te tamaiti hei tautoko i tōna ao.

E ai ki Te Kura Kaupapa Māori o Whangaroa, me tīmata i te ao ake o te tamaiti. Me whāngai ki te tamaiti, he kai mānga. Ā tōna wā, ka whai māramatanga ia.

Te Kura Kaupapa Māori o Whangaroa

Kei te uru o te Tai Tokerau te rohe o Whangaroa. Ko te awa o Oruaiti ki raro, ko te awa o Takou ki runga. E tū ana Te Kura Kaupapa Māori o Whangaroa ki Matauri. He kura aronga tahi tēnei, he kura kaha ki te whai i Te Aho Matua o ngā kura kaupapa Māori hei aratohu.

Ka whakaatungia e Te Kura Kaupapa Māori o Whangaroa ēnei rauemi i runga i te ngākau iti me te aroha ki tō tātou reo. Koia te mauri o te mana Māori. Kao whakanuia ngā mahi a ngā mātua tūpuna o tērā rautau kia kore ā muri e hoki, ā, kia anga whakamua ngā reanga e whai mai ana i a rātou.

Te Tūtohinga

I tīmata te waihanga mai o ngā rauemi ako i te tātaringa i te tūtohinga o te kura. Kei te tūtohinga ngā tino whainga me ngā mahere kia whakapiki ake i ngā hua o te ako ki ngā tamariki.

E kiia ana te tūtohinga o Te Kura Kaupapa Māori o Whangaroa:

  • E whakapono ana, e whakawhirinaki atu ana ki ngā kupu ake me ngā mātāpono o Te Tiriti o Waitangi hei kawenata kia mana ai te tū a te kura, hei tohu tino rangatiratanga o te iwi Māori o Tauiwi hoki.
  • Me ako a tātou tamariki he kawenata Te Tiriti o Waitangi (i hua mai i Te Whakaputanga o te Whakaminenga).
  • Me whai māramatanga te whānau ki Te Whakaputanga, ki Te Tiriti o Waitangi, tae noa ki te haratau o ērā taonga ki te kura.

Kei te tūtohinga hoki ngā mahere ako whānui o ngā tau e toru me te hiahia ki te whakarite i ngā mātauranga o Whangaroa hei marautanga, ā, ko Whangaroatanga te ingoa.

Te mahi tahi a te whānau

He maha ngā hui i karangahia i ngā marama e ono kua taha ake nei. I tonoa te whānau katoa ki te hui tuatahi, kia kohikohi whakaaro, kia kohikohi kōrero mō ngā kaupapa nui o He Tohu.

Ko te pātai nui ki a rātou, “He aha ngā tū āhuatanga e hiahia ana koutou kia akohia e ā koutou tamariki?” I whakaraupapahia ngā whakaaro o te katoa, i tātarihia, i whakaritea he kaupapa nui me ngā pātai hei ārahi i te mahi. I hono atu ēnei pātai nui ki te mahere ako whānui o te kura me Te Aho Matua o ngā Kura Kaupapa Māori.

Katoa ngā kōrero nā, i whakatakotoria hei whakaoreore i te hinengaro me te whakarite i te anga aratohu i te whitiwhitinga kōrero. Nā wai rā, ka puta mai ēnei rauemi ako.

Ko tētahi o ngā ariā o Te Marautanga o Te Aho Matua e mea ana, he pouako ngā mātua, he mātua ngā pouako. Ko te hunga i waihanga mai i ēnei kaupapa ako e pērā ana, he mātua, he pouako, he whaea, he karani. Ko tētahi o ngā kaitito, he tauira i te kura i te tīmatanga o tēnei mahi.

I whakaritea he rōpū ki te arotake i ngā kaupapa ako nei. Ko tētahi wāhanga o te rōpū ko te Ohu Kaumātua o te kura. He ohu e kaha tautoko ana i te kura kia pūmau ki te kaupapa. Ko tētahi atu wahanga o te rōpū nei he mātanga nō te hapori kura kaupapa Māori.

Te momo hangarau

Nō mua mai i hokona e Te Kura Kaupapa Māori o Whangaroa ngā rorohiko, ngā ipapa me ngā pouaka whakaata o Apple Education. I whakaritea e Te Puna Mātauranga, National Library he pūnaha tautoko i te kura me te āwhina ki te waihanga rauemi.

I whakaae mai a Apple Education ki te whakangungu ngā kaiako me ētahi o te whānau o te kura ki te whakamahi ngā taputapu hangarau kia waihanga i ngā akoranga me ngā puka matihiko. Nā reira, he mihi nui ki a Dr Meredith Bean o Apple Education.

Rauemi ako

E whā ngā rauemi ako i waihangatia hei tautoko i He Tohu. I waihangatia i runga i ngā whakaaro nui o te whānau me ngā hiahia o ngā kaituhi.

Kāore ngā rauemi ako i whakaritea e ai ki te taumata ako o te tamaiti. Kei a koe te tikanga. Ko te whakaaro kē, māhau e tārai, e whiriwhiri kia hāngai pū ki tō reanga. Ka taea te whakarite mā te katoa o te kura, mā te kaupapa e ārahi.

He whakamahi

Kua waihanga mai tēnei rautaki ako hei āwhina i ngā kura e whakaako ana i te reo Māori. I waihangatia ki ngā taputapu a Apple, ko iTunes U, ko iBook.

Ko te āhua o iTunes U, he akoranga mā te tauira e whai ake i runga i te iPad. Kei reira ngā whakamārama, ngā hononga ki wāhi kē, ngā mōhiohio hei ārahi i te ako me te whakaako.

He ngohe, he mahi hei whakaoti mā te tauira kua whakaraupapahia ki roto i te akoranga. Ko ētahi o ngā tū mahi he pūmanawa tautono hei wero mā te tauira, hei whakanikoniko i te akoranga. Ka taea e te tauira kotahi te whai ake, ka taea mā te kaiako te tango atu hei akoranga mā te rōpū.

Ko tētahi o ngā rauemi ako i waihanga mai i te iBook. Ka pānuihia i te iPad. Pērā anō ngā tūmahi, he hononga ki wāhi kē o te ipurangi, he whakaahua, he mahere whenua, he rauemi rāwekeweke, he aromatawai, he uiui mā te tauira. Ka taea te mahi ā rōpū, ka taea e te tamaiti kotahi te pānui.

Ahakoa kei te reo Māori te puku o ēnei rauemi ako, ko ētahi o ngā rauemi tautoko, ko te anga o ngā taputapu o Apple, ko ngā pūmanawa tautono hoki, kei te reo Pākehā tonu. I whakauru atu ngā kōrero Māori i whiwhia, i kitea.

Ko te iBook te mea matua i te kohinga rauemi ako i te mea e whakaatu ana ngā kōrero neherā a ngā hapū, a ngā iwi o Whangaroa. Ka hangai ngā akoranga iTunes U ki ētahi o ngā take nui, arā, ko te kara hei tohu o te rangatiratanga tētahi tauira. He whakatewhatewha ēnei rauemi ako i te ariā o te rangatiratanga.

Ko te tumanako, ka nui ake ngā rauemi pēnei ka waihangatia hei tautoko te whakaako i roto i te reo Māori, hei rauemi matihiko. Me whakaatu mai i pēhea tō whakamahi i ēnei rauemi ako i tō kura.

Te Marautanga

E mea ana Te Marautanga o Aotearoa, me ako ngā tamariki ki ngā uara me ngā āhuatanga o te ao Māori. Nā te aronga o ēnei rauemi ako ki te ao ake o te tamaiti ka mōhio, ka mātau te tamaiti ki a ia anō me tōna tūranga ki roto i tōna ao.

I tautuhia e Te Kura Kaupapa Māori o Whangaroa ngā wāhanga o Te Aho Matua ka tautokongia i ēnei rauemi ako, arā ko Ngā Iwi tētahi. Kei reira e mea ana, me ako te tamaiti ki ngā kōrero, ki ngā tikanga, ki ngā purākau o tōna ake iwi tae atu ki ngā take o te wā.

E hāngai ana ngā rauemi ako nei ki ngā momo marau, pērā i te Tikanga ā iwi, te Reo Rangatira, te Hītori me te Toi. Ka taea hoki te whakamahi hei whakatūtuki i ngā marau o NCEA, arā ko te Hītori, ko te Reo Rangatira, ko te Hangarau hoki.

Ko te reo te mauri o te mana Māori

Anei anō te whakatauki a Tā Himi Henare:

Ko te reo te mauri o te mana Māori.
Ko te kupu te mauri o te reo Māori.
E rua ēnei wehenga kōrero e hāngai tonu ana ki runga i te reo Māori.
Ko te reo, nō te Atua mai.

‘Ko te reo te mauri o te mana Māori’ – Te Ara