Some features of our website won't work with Internet Explorer. Improve your experience by using a more up-to-date browser like Chrome, Firefox, or Edge.
Skip to content
LearningExplore this section

He rauemi ako

Members of the kura kaupapa Māori.

All rights reserved

Tirohia te iPukapuka me ngā akoranga iTunes U i waihangatia e Te Kura Kaupapa Māori o Whangaroa.

Ko ‘Rangatiratanga’ te kaupapa nui o ēnei rauemi

He tauira noa iho ēnei rauemi. Whakamahia te katoa, ētahi wāhanga rānei, te anga noa iho.

Tino Rangatiratanga

He tirohanga ki tā ngā hapū o Whangaroa whakamāramatanga i Te Whakaputanga me ōnā pānga.

Tukua mai tēnei iPukapuka i a iTunes (ibooks, 73MB)

Aronga: Rangatiratanga, mana motuhake, wāhi hira, rangatira

Te Wakaminenga

Ka whakamārama i te orokohanga mai o te Whakaminenga me ngā āhuatanga o te kara, o te Whakaputanga, o te rangatiratanga hoki.

Tukua mai tēnei akoranga i a iTunes U

Aronga: Rangatiratanga, whanaungatanga, mana, tohungatanga

Te Kara o Te Wakaminenga

He whakamāramatanga mō te kara. He pūmanawa tautono kia waihangatia mai e te tauira tāna ake kara.

Tukua mai tēnei akoranga i a iTunes U

Aronga: Rangatiratanga, tohu, whakapapa, whanaungatanga

Te Tiriti o Waitangi

Ka tirohia te wā o te Tiriti me ētahi kōrero i puta mai i te Tai Tokerau.

Tukua mai tēnei akoranga i a iTunes U

Aronga: Rangatiratanga, whenua, te reo, mana

Back to top