Some features of our website won't work with Internet Explorer. Improve your experience by using a more up-to-date browser like Chrome, Firefox, or Edge.
Skip to content
LearningExplore this section

He rauemi ako

He rauemi ako

All rights reserved

Tirohia te iPukapuka me ngā akoranga iTunes U i waihangatia e Te Kura Kaupapa Māori o Whangaroa.

Ko ‘Rangatiratanga’ te kaupapa nui o ēnei rauemi

He tauira noa iho ēnei rauemi. Whakamahia te katoa, ētahi wāhanga rānei, te anga noa iho.

Tino Rangatiratanga

He tirohanga ki tā ngā hapū o Whangaroa whakamāramatanga i Te Whakaputanga me ōnā pānga.

Tukua mai tēnei iPukapuka i a iTunes (ibooks, 73MB)

Aronga: Rangatiratanga, mana motuhake, wāhi hira, rangatira

Te Wakaminenga

Ka whakamārama i te orokohanga mai o te Whakaminenga me ngā āhuatanga o te kara, o te Whakaputanga, o te rangatiratanga hoki.

Tukua mai tēnei akoranga i a iTunes U

Aronga: Rangatiratanga, whanaungatanga, mana, tohungatanga

Te Kara o Te Wakaminenga

He whakamāramatanga mō te kara. He pūmanawa tautono kia waihangatia mai e te tauira tāna ake kara.

Tukua mai tēnei akoranga i a iTunes U

Aronga: Rangatiratanga, tohu, whakapapa, whanaungatanga

Te Tiriti o Waitangi

Ka tirohia te wā o te Tiriti me ētahi kōrero i puta mai i te Tai Tokerau.

Tukua mai tēnei akoranga i a iTunes U

Aronga: Rangatiratanga, whenua, te reo, mana

Back to top