Kāwanatanga

Ko te rōpū whakahaere o ngā hapū, o ngā iwi, o ngā hapori katoa e kīa nei ko te Kāwanatanga.

The authorised administrative and legislative body of the state, known as the Government.

There are 1 related items to this topic
Date: 19 May 1988 From: Te Reo Irirangi o Te Upoko o Te Ika: Sound recordings By: Mead, Sidney Hirini Moko Haerewa (Sir), 1927-; Kingi, Henare Whitu, active 1989-1990 Ref: OHInt-0937-0367 Description: Host Henare Kingi (Ngā Puhi) presents a talkback on the Treaty, constitutional relations, and the Parliamentary system, with studio guest Hirini Moko Mead (N...