Whiti-kaupeka

Whakamārama

He kupu anō mō Te Mangōroa e kōrerotia ana, e rakona ana hoki ki roto o Kāi Tahu.

Scope note

South Island Kāi Tahu iwi dialect for The Milky Way.

Titiro Mai/Use