Mana tangata

Whakamārama

Ko te mana kua whakatau mai ki te tangata nā ōna pūkengatanga hei hiki i te mana o te whānau, o te hapū, o te iwi hoki. Waihoki, he mana tō te tangata i runga ake i ōna kaha ki te whai i te mātauranga, i tētahi tohungatanga hoki. Hei tā te Māori titiro, he ōrite te mana o tēna tangata, o tēna tangata, ahakoa ko wai. Karekau he mana ake, he mana tangata kē.

Scope note

Authority, influence and support earned through ones personal achievements and ability to lift the mana of the whole group. In addition, it also signifies an individuals ability to develop skills and to gain knowledge in particular areas. Includes resources about equality, including gender equality, as, from a Māori viewpoint, such concepts are integral to Mana tangata and cannot be separated out.

English used for

Tāhuhu/Broader terms

Heke/Narrower terms

Kaho/Related terms