Woven panel.

Iwi Hapū Names List

English | Māori

Using the Iwi Hapū Names List

Search to find standardised terms for iwi and hapū in New Zealand. Use them when cataloguing and describing relevant material.

The list identifies alternative spellings and variations of forms of names, and maps them to the established form of the name.

It is derived from the waka, iwi, and hapū names which had been used to describe collections in the Alexander Turnbull Library, and has been reviewed by Te Taura Whiri, the Māori Language Commission.

The names listed are not a dictionary, and shouldn’t be seen as authoritative beyond their use in libraries and archives.

How the Iwi Hapū Names List works

Extended use

The iwi and hapū names in this list are used as the basis for the creation of Library of Congress subject headings with the addition of the qualifier (New Zealand people). The National Library of New Zealand is submitting subject heading proposals when it has bibliographic items attached to these headings.

About the project

The Iwi Hapū Names List was developed by the Māori Subject Headings Project, jointly sponsored by LIANZA, Te Rōpū Whakahau, and National Library.

It has been developed so that cataloguers and descriptive archivists have a reliable and comprehensive resource to help them assign appropriate and consistent terms when describing material.

The project that became the Iwi Hapū Names List was begun by Robert Sullivan in 2001. Robert undertook major work to ensure that the list was established and we are indebted to him for his foresight and endeavours on this project.

Logos for Te Rōpū Whakahau, LIANZA and National Library

Te Whakamahi i te Rārangi Ingoa Iwi Hapū

Rapu hei kimi i ngā kupu arowhānui mō ngā iwi me ngā hapū i Aotearoa. Whakamahia ina whakarārangihia me te whakamārama i ngā rauemi hāngai.

E whakaatu ana te rārangi i ngā tuhinga kupu rerekē me ngā āhua rerekē o ngā ingoa, me te whakamahere ki te āhua o te ingoa e mōhiotia ana.

Ka ahu mai i ngā ingoa waka, iwi, hapū hoki i whakamahia hei whakamārama i ngā kohinga i roto i Te Puna Mātauranga o Aotearoa ka mutu he mea arotake e Te Taura Whiri.

Ehara ngā ingoa e rārangi ana i te papakupu, ka mutu e whakamahia noatia ana mō roto i ngā whare pukapuka me ngā pūranga.

Pēhea te mahi a te Rārangi Ingoa Iwi Hapū

Whakamahinga whānui ake

E whakamahia ana ngā ingoa hapū, iwi hoki o tēnei rārangi hei waihanga i ngā upoko tukutuku Library of Congress me te tāpiri atu i te kaiwhakarākei (ngā tāngata o Aotearoa). E tāpaetia ana e Te Puna Mātauranga o Aotearoa ngā upoko tukutuku e marohitia ana ina whai tuemi rārangi pukapuka e tāpiritia ana ki ēnei whakaupoko.

Mō te kaupapa

He mea waihanga te Rārangi Ingoa Iwi Hapū e te Kaupapa Upoko Tukutuku Māori, he mea tautoko e LIANZA, Te Rōpū Whakahau me Te Puna Mātauranga o Aotearoa.

He mea waihanga kia whai rauemi tōtika, whānui hoki ngā kaiwhakarārangi me ngā kaitiaki pūranga hei āwhina i a rātau ki te whakarite i ngā kupu tika, tōtika hoki ina whakamāramahia ana ngā rauemi.

I tīmatahia te kaupapa kia puta ko te Rārangi Ingoa Iwi Hapū e Robert Sullivan i te tau 2001. He nui ngā mahi a Robert ki te whakarite ka whakaarahia te rārangi, ā, kei te mihi nui ki a ia mō tana tirohanga pae tawhiti me ana mahi mō tēnei kaupapa.

Logos for Te Rōpū Whakahau, LIANZA and National Library

Feature image: ‘Whakatupu te ora’ (1990) woven by Te Kawehau Hoskins and image used with kind permission of the artist.