Digital preservation

The National Digital Heritage Archive (NDHA) ensures that the National Library of New Zealand can meet its mandate to build, preserve and provide access to the Library’s digital collections.

Ko tā te Pūranga Tuku Iho Matihiko ā-Motu (NDHA) he whakarite kia tutuki i Te Puna Mātauranga o Aotearoa tōna mana whakahaere ki te hanga, matapopore me te whakarato urunga ki ngā kohinga matihiko a te Whare Pukapuka.