Close message
Skip to content
Setting the scene

Setting the scene

Te whakatakoto i te tāhuhu

During 2015 and 2016, we asked our stakeholders about several challenges facing the library sector and New Zealand. The questions focused on how to enable New Zealanders to access knowledge and share it more easily; how to ensure that New Zealanders have the right skills and literacies to succeed; and how to ensure that we preserve the knowledge created for the future. Our stakeholders supported a strategic focus on these three areas along with many of the ideas we presented as solutions to these issues. Feedback also reinforced the need to work in partnership to achieve change for New Zealand.

We will foster a culture of research, innovation and professional development within and outside of the National Library to meet these challenges. Our staff will be equipped with the skills required for the National Library of New Zealand to be world leading. Our strategic directions will support the National Library’s aims for New Zealanders and also connect with wider outcomes such as strengthening our communities, ensuring people trust information and being fit-for-purpose in a digital age.

The National Library of New Zealand (Te Puna Mātauranga o Aotearoa) Act 2003 sets out the purpose and function of the National Library (incorporating the Alexander Turnbull Library).

Te mahi me te wāhanga o Te Puna Mātauranga | National Library’s role and contribution

He ārahi me te mahi tahi
He ārahi i te rāngai me te mahi tahi me ngā hoa pātui ki te tūhono i ngā whatunga mōhiotanga me ngā pūnaha kōrero

He pūkenga pono mātau
Hei whakaū ka kohia, ka tiakina, ka taea hoki ngā mōhiotanga o Aotearoa, tae atu ki ngā rokirokinga ahurea tuhituhi me ngā taonga

He whakawhanake iwi mātau ki te kōrero pukapuka
He whakarato rauemi e mau ai i ngā tāngata o Aotearoa ngā pūkenga kōrero pukapuka e hiahiatia ana hei waihanga i tētahi iwi pakari, whaihua hoki

He whakahihiri i te waihanga mōhiotanga
E tautoko ana mātau i te auahatanga kia pakari ake ai a Aotearoa i roto i te ōhanga o te ao mā te whakarite ka wātea ngā kohinga

He taunaki i te urunga mā te katoa
Ka mahi tahi me ngā hapori ki te āwhina i ngā tāngata kia tino whai wāhi ki te ao ahurea, ōhanga hoki o Aotearoa