Kawa

Protocol or set of rules for a marae/meeting area or a specific occasion.

There are 10 related items to this topic
Date: 2008 By: Walker-Taiapa, R Peter, active 2008 Ref: MS-Papers-9104 Description: Comprises typescript of reminiscences of Pine Taiapa of his training in oral tradition on the marae at Tikitiki; also details of the life of Pine Taiapa and ...
Date: 1990s?-2006 From: Orbell, Margaret Rose, 1934-2006: Collection Ref: MS-Papers-12157-074 Description: Printouts of drafts including translations of Māori manuscripts and letters from Māori newspapers. Includes: - The sons of Rangi (by Wiremu Te Rangikāheke) ...
Date: August 1995 From: Kahungunu Kaumatua of the late 1900s By: Whakamoe, Meriana, 1917-1992 Ref: OHInt-0591/17 Description: E korero ana mo te kawa me nga tikanga o Ngati Kahungunu Talks about Ngati Kahungunu customs and protocols Quantity: 1 Hours Duration. Finding Aids: Abstra...
Date: 1960-1976 From: Awatere, Arapeta (Lieutenant-Colonel), d 1976 : Papers Ref: MS-Papers-6735-13 Description: Colonel Awatere writes about the kawa (Maori protocols) which are employed in prestigious welcoming ceremonies and celebrations, especially in the Waitangi ...
Date: [1997?] From: Te Reo Irirangi o Te Upoko o Te Ika: Sound recordings By: Anderson, Te Rua O Ngā Haora, 1914-2002; Kingi, Henare Whitu, active 1989-1990 Ref: OHInt-0937-0356 Description: Interviewer Henare Kingi (Ngā Puhi) talks to Reverend Rua Anderson of Ngāti Maniapoto. Ko te kaupapa te kawa o Tainui, e ai ki a ia, i takahia ai e ngā wāhin...
Date: 1978-ca 1980s By: Te Wānanga o Raukawa Ref: OHColl-0225 Description: Recordings made or collected by Te Wananga o Raukawa, Otaki, largely in Te Reo Maori. Quantity: 77 C60 cassette(s). 48 10" reel(s). 26 5" reel(s). 6 7" reel...
Date: 1978-1992 By: Te Wānanga o Raukawa Ref: OHColl-0296 Description: Recordings of waiata, whakapapa, hui and other material recorded at Te Wananga o Raukawa from 1978 to 1992. Quantity: 18 7" reel(s). 18 event(s). Finding A...
Date: August 1995 From: Kahungunu Kaumatua of the late 1900s By: Nepia, Ted, active 1995; Tomoana, Tanga, active 1995 Ref: OHInt-0591/20 Description: E korero ana mo te Kawa me nga tikanga o nga marae o Kahungunu mehemea he aitua, he wahine tu ki runga marae Talks about protocols and customs of Kahungunu m...
Date: August 1995 From: Kahungunu Kaumatua of the late 1900s By: Robin, Ruruhira, 1915-1999 Ref: OHInt-0591/19 Description: E korero ana mo nga mahi tika ma te kuia i runga i nga marae o Kahungunu; manaaki manuhiri, karanga, awhina, tautoko, waiata Talks about the formal protocols...
Date: Aug 1992 By: Williams, Haare, 1940-; Te Rei, Patariki, 1913-1995 Ref: OHColl-0612/1 Description: E korero ana a Patariki mo te wa i a ia e tamariki ana, ona kainga noho, nga takutai moana mahinga kai me nga raruraru ki te iwi Maori i raro i te mana o te...