Anderson, Te Rua O Ngā Haora, 1914-2002

Anderson, Rua, 1914-2002, Anderson, Te Rua Moera, 1914-2002

Maniapoto (Ngati Kinohaku, Ngati Pare hapu). Church minister and elected Kaumatua, Canon Anderson is husband of kete weaver, Te Iwaiwa (Eva) Anderson.

There are 2 related items to this topic
Date: [1997?] From: Te Reo Irirangi o Te Upoko o Te Ika: Sound recordings By: Anderson, Te Rua O Ngā Haora, 1914-2002; Kingi, Henare Whitu, active 1989-1990 Ref: OHInt-0937-0356 Description: Interviewer Henare Kingi (Ngā Puhi) talks to Reverend Rua Anderson of Ngāti Maniapoto. Ko te kaupapa te kawa o Tainui, e ai ki a ia, i takahia ai e ngā wāhin...
Date: 17 June 1992 - 17 Jun 1992 From: Maniapoto Archives Oral History Project: He Taonga Tuku Iho By: Anderson, Te Rua O Ngā Haora, 1914-2002; Tauariki, Sonny, active 1992 Ref: OHInt-0085-10 Description: Rev Canon Rua Anderson details his whakapapa, names of the tupuna related to the Otewa Marae and surrounding areas, significant events that he attended in hi...